سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه
تاریخ : یکشنبه 93/11/12 | 10:28 عصر | نویسنده : احیا هوشیار

ادمهای ساده را دوست دارم...همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند

همان ها که برای همه لبخند دارند...همان ها که بوی ناب ادم دارند...
تاریخ : سه شنبه 93/8/20 | 9:31 عصر | نویسنده : احیا هوشیار

همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم،

 

 

گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان

را ببخشیم.
تاریخ : سه شنبه 93/8/20 | 9:20 عصر | نویسنده : احیا هوشیار

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟


خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،


با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.


ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز

.
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.


زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید
تاریخ : سه شنبه 93/8/20 | 8:57 عصر | نویسنده : احیا هوشیار

به دروغ گفته ام


به خوابم می ایی


تا چشمانم دمی پلک بر هم بگذارند
تاریخ : سه شنبه 93/8/20 | 8:40 عصر | نویسنده : احیا هوشیار

ما تنها نیمی از انچه را که به ماگفته می شود

 می شنویم

ونیمی از انچه را که شنیده ایم

می فهمیم

ونیمی از انچه را که فهمیده ایم

باور می کنیم

وتنها نیمی از انچه را که

باور کرده ایم به یاد می سپاریم